Horizonproject groep 8

We doen als school mee aan het Horizonproject; een project waarbij leerlingen uit het primair onderwijs meedoen aan onderwijskundige projecten in het voortgezet onderwijs. We willen met deze projecten een brug slaan tussen het primair en het voortgezet onderwijs.

Met name voor de leerlingen die verder zijn in hun ontwikkeling en daardoor voldoende uitdaging kunnen krijgen binnen het aanbod van de projecten. Dat heeft er toe geleid dat we met de betrokken voorgezet onderwijsscholen een projectaanbod hebben samengesteld waaraan sommige kinderen uit groep 8 kunnen deelnemen. Deze lessen worden gegeven op het VO in een cyclus van 4 weken, tevens is het mogelijk dat leerlingen opdrachten verder uitwerken op hun eigen school. De scholen voor het VO zorgen voor een docent en bieden daarnaast uitdagende leerstof aan. Wel is er altijd een leerkracht vanuit het basisonderwijs aanwezig.

Om deel te nemen aan dit project moet de leerling zelf gemotiveerd zijn en moet de leerkracht - en CPO-er- hem of haar geschikt achten. De deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend.