Missie
Wij bereiden onze leerlingen in een veilige omgeving voor op en eigen plek binnen de maatschappij. Hierbij wordt ernaar gestreefd dat een kind:
 • een eigen identiteit ontwikkelt;
 • autonoom is in denken en handelen;
 • zich competent voelt voor de taken die hij/zij tegenkomt;
 • in staat is goede relaties te onderhouden.
Visie
Wij  willen kinderen de kans geven hun eigen mogelijkheden te ontplooien. We stimuleren de kinderen om zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch in het leven te staan.
Wij vinden het belangrijk dat deze ontwikkeling op een positieve en evenwichtige manier verloopt.
 
Wij vinden het belangrijk dat:
•  de kinderen met plezier naar school gaan en in een veilige omgeving leren;
•  er aandacht is voor de eigenheid van ieder kind;
•  we respect hebben voor elkaar en dit laten zien in woord en daad;
•  er samenspraak is met de ouders.

Speerpunten van OBS De Westerburcht zijn:
 • Engels
 • lezen
 • meer begaafdheid
 • cultuur
 
De opvoeding van een leerling ziet de school primair als een taak van de ouders. De school kan een  aanvullende taak vervullen op de vormingsgebieden: sociaal-emotionele vorming, intellectuele vorming, kunstzinnige vorming en lichamelijke vorming.
 
De kernwaarden waarmee wij op De Westerburcht werken zijn:
 • plezier
 • eigenheid
 • groei
 • respect.