Computergebruik
Regels voor leerlingen

 
 • De regels en afspraken worden aan alle kinderen gegeven doorgelezen en besproken, hierna kan een kind ervoor kiezen het te ondertekenen. Als een kind ervoor kiest het niet te ondertekenen, dan geldt voor hem/haar dat hij/zij niet mag internetten en e- mailen.
 • Wel zal het kind gebruik maken van de computer met de reken- en taalprogramma's, omdat het de taak van de school is om een kind het gebruik van de computer eigen te maken en het een vast onderdeel van het lesaanbod te laten worden.
 • Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden.
 • Internet-pc's staan zodanig opgesteld dat het beeldscherm zichtbaar is voor de leerkracht.
 • Sites die wij kinderen willen laten gebruiken worden eerst door de leerkracht bekeken.
 • Kinderen gaan alleen met gerichte opdrachten, een einddoel en een tijdslimiet het internet op.
 • Er worden geen sites bekeken die niet aan onze fatsoensnormen voldoen.
 • Er wordt aan de kinderen uitgelegd waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken.
 • De leerkracht draagt zorg voor een omgeving waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen.
 • Regels en wetten met betrekking tot copyright worden in acht genomen.
 • Informatie die terug te voeren is op leerlingen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen.
 • Namen in combinatie met foto's van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. In voorkomende gevallen alleen met toestemming van de ouders. Ook voor het publiceren van individuele foto's wordt eerst toestemming gevraagd.
 • Zorg er zelf voor dat er genoeg controle is op de regels en afspraken die we stellen.
 • De leerkracht is altijd eindverantwoordelijk, ook t.a.v. de afspraken die door de kinderen ondertekend zijn.
Voor e-mail geldt ook het briefgeheim, maar op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de leerkrachten e-mail van leerlingen bekijken.