Internetprotocol

Internetten op De Westerburcht vanaf groep 6 
 
Je mag alleen internetten als je daarvoor toestemming krijgt van je meester of juf!
 
Daarbij gelden de volgende afspraken:

 
  • We maken gebruik van internet als we bewust op zoek zijn naar een onderwerp, dus niet zo maar surfen en geen spelletjes spelen.
  • Bij gebruik van een zoekmachine gebruik je normale woorden (zoektermen). Je zoekt geen woorden die te maken hebben met grof woordgebruik, seks of geweld. Bij twijfel overleg je met de meester of juf.
  • Geef nooit persoonlijke informatie door op internet, zoals je achternaam, adres en telefoonnummer, het werkadres en telefoonnummer van je ouders of het adres van je school zonder toestemming van je ouders/meester of juf.
  • Je mag nooit afspreken met iemand die je "online" op internet hebt ontmoet, zonder toestemming van meester of juf.
  • Chatten is op school niet toegestaan. Dat mag alleen als je juf of meester je opdracht geeft om te chatten.
  • Bestanden van internet naar je eigen computer halen heet downloaden. Op vragen om te "downloaden" is het antwoord altijd nee. Je mag dus geen bestanden downloaden. Als je twijfelt overleg je met je meester of juf.
  • Vertel het meester of juf meteen als je informatie ziet waardoor je je niet prettig voelt.
  • Als het nodig is om te e-mailen gebeurt dit onder begeleiding van je meester of juf. Je meester of juf leest je e-mail voordat je het mag versturen.
Tijdens de Kanjertraining wordt er in de bovenbouwgroepen regelmatig over internetgebruik/app-gedrag e.d. gesproken. Met name de rol van de sociale media is de laatste tijd veranderd. Daarom vinden we het belangrijk hier aandacht voor te hebben.

 
Internetten blijft leuk en handig zolang we ons aan de regels houden.