De oudervereniging (OV)

De oudervereniging van obs De Westerburcht stelt zich tot doel al die dingen te doen of te faciliteren die het voor onze kinderen leuker maken op school.


Dat is een brede doelstelling. De invulling van die doelstelling varieert van het financieren van de schoolreizen en feesten tot het financieren van die zaken die het leren op zich leuker maken.

De OV ondersteunt bijvoorbeeld de organisatie van het Sinterklaas-, Kerst- en Zomerfeest zowel financieel als met helpende handen. Hetzelfde geldt voor de catering bij speciale activiteiten op school.

De OV ondersteunt het onderwijs via de werkgroepen, maar ook door financiële ondersteuning bij de aanschaf van leermiddelen die weliswaar niet onmisbaar zijn, maar het onderwijs aantrekkelijker maken. Het budget dat de school van de gemeente krijgt, biedt hiervoor vaak onvoldoende ruimte.
 
Hoe komt de OV aan haar financiële middelen?
Allereerst natuurlijk via de jaarlijkse activiteiten- en schoolreisbijdrage. Van deze ouderbijdrage worden, zoals de naam al aangeeft, in eerste instantie de schoolreizen betaald. Van het resterende bedrag worden bijvoorbeeld excursies, feesten en werkgroepen gefinancierd.

De hoogte van de activiteiten- en schoolreisbijdrage wordt elk jaar in de algemene leden vergadering in oktober vastgesteld. Het bestuur streeft ernaar de bijdrage in het najaar te innen. Daarnaast heeft de oudervereniging de beschikking over opbrengsten uit het inzamelen van oud papier. Hiervoor staan 1 keer per maand containers op de parkeerplaats naast de school en rijdt er een perswagen voor oud papier door de wijk.

Met het geld wordt bijvoorbeeld het klassengeld van € 200,-- per groep betaald. In de afgelopen jaren is vanuit de OV gelden een bijdrage geleverd bij de aanschaf van kunstkerstbomen, speelmateriaal voor op het plein, de bibliotheek, digiborden, voetbaldoeltjes  en audiovisuele apparatuur (die ingezet kan worden bij bijvoorbeeld een feest of de musical).

Vanzelfsprekend beoordeelt het bestuur de aanvragen vanuit de school zeer kritisch en zal in dit kader geen zaken financieren die eigenlijk van uit de gelden van de bestuurscommissie of gemeente zouden moeten worden bekostigd. Een criterium is dat alle uitgaven tesamen ten goede moeten komen voor alle groepen.

Wilt u ook een handje meehelpen?
Dat kan. Graag zelfs! Aan het begin van het schooljaar nodigen we alle ouders uit zich aan te melden bij een van de vele werkgroepen van de OV. Heeft u dat niet gedaan, maar bent u alsnog enthousiast geworden, dan kunt u zich aanmelden bij onze voorzitter (or.westerburcht@stichtingbaasis.nl). We kunnen altijd extra handen gebruiken.

Het OV bestuur
Het bestuur van de oudervereniging van OBS De Westerburcht bestaat uit:

Bart van der Heiden, voorzitter
Marieke Huizinga-Hoving, secretaris
Erwin van Dijk, penningmeester
Anke Dekker, lid
Saskia Wilken, lid
Krista Bouma, lid
Geja Boomsma, lid
Mirjam de Weerdt, lid
Roel Pater, teamlid