Disclaimer

Op deze pagina kunt u informatie vinden over onder meer aansprakelijkheid en copyright.
De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld om informatie te verschaffen over De Westerburcht en haar activiteiten. De Westerburcht besteedt veel zorg aan de correcte weergave van de via haar site verstrekte informatie. De Westerburcht doet echter geen toezeggingen en geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de in de website verstrekte informatie.

De Westerburcht, noch haar werknemers of haar vertegenwoordigers zijn aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit uw toegang, of het niet verkrijgen van toegang, tot deze site, of van uw afhankelijkheid van enige informatie die op deze site wordt verstrekt.

Door deze site te bezoeken gaat u ermee akkoord, dat De Westerburcht niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade gerelateerd aan het gebruik van informatie en/of materiaal van deze website en/of als gevolg van het gebruik van informatie of materiaal van websites verbonden aan deze site.

Deze site kan verbindingen (hyperlinks) of verwijzingen naar andere sites bevatten. De Westerburcht draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van die andere sites en is niet aansprakelijk voor enige schade of nadeel voortkomend uit de inhoud van die sites. Elke verbinding naar een andere site wordt slechts geboden voor het gemak van de gebruikers van deze site.

Wijzigingen en correcties
De Westerburcht behoudt zich het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment wijzigingen en correcties in haar site aan te brengen of de toegang tot deze site te beëindigen op de wijze en op het moment dat deze dit wenselijk en noodzakelijk achten.

Copyrights
De inhoud van de website van De Westerburcht is eigendom van De Westerburcht tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Westerburcht, mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij de wet gesteld. Het auteursrecht, het merkenrecht en alle andere rechten van het intellectuele eigendom op deze site komen toe aan De Westerburcht. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Westerburcht is het niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de inhoud van deze site, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld.
Het Nederlandse recht is van toepassing op deze site.